http://www.smsrzeszow.pl/podstawowka/pl/aktualnosc/586/czy-wybrali-juz-panstwo-szkole-dla-swojego-dziecka-

Wyniki na SMS

Regulamin usługi „Wyniki na SMS”
1. Usługa „Wyniki na SMS”, zwana dalej Usługą, polega na dostarczaniu wyników z wybranych meczów piłkarskich na telefony komórkowe za pośrednictwem wiadomości tekstowych.
2. Właścicielem portalu internetowego  www.podkarpacielive.pl i podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie Usługi „Wyniki na SMS” jest firma PodkarpacieLIVE (kontakt@podkarpacielive.pl) z siedzibą w Rzeszowie zwana dalej Właścicielem.
3. Serwis SMS Premium, dzięki któremu działa Usługa, obsługuje Dotpay.pl.
4. Usługa przeznaczona jest wyłącznie dla użytkowników sieci telefonii komórkowej zarejestrowanych na terenie Rzeczpospolitej Polski.
5. Użytkownikiem Usługi jest każdy użytkownik sieci Orange, Era, Plus i Play (zwany dalej Użytkownikiem), który wyśle SMS-a o ustalonej treści na podany przez Właściciela numer.
6. Wysłanie przez Użytkownika wiadomości SMS na określonych w regulaminie zasadach jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
7. Właściciel zobowiązuje się do umieszczenia na swojej stronie internetowej informacji nt. dokładnej ilości SMS-ów wchodzących w skład Usługi oraz planowanego czasu rozesłania wiadomości.
8. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany godzin rozsyłania wiadomości bez podania przyczyny.
9. Właściciel nie odpowiada za opóźnienia wynikające z warunków od niego niezależnych wynikające z tytułu opóźnienia spotkań.
10. Każdorazowe wysłanie wiadomości z telefonu Użytkownika jest płatne. Koszt wiadomości wyświetlany jest przy każdym meczu będącym częścią Usługi.
11. Informacje otrzymane przez Użytkownika drogą SMS-ową na telefon komórkowy przeznaczone są do użytku prywatnego i nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych.
12. Właściciel, pomimo przykładania najwyższej wagi do jakości wysyłanych informacji, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za możliwe straty poniesione w wyniku korzystania z tych informacji.
13. Zamówienie Usługi możliwe jest do momentu rozpoczęcia ostatniego spotkania wchodzącego w skład Usługi – po zamówieniu usługi użytkownik otrzyma tylko wiadomości zaplanowane na datę późniejszą niż czas wysłania SMS-a.
14. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie przez Użytkownika wiadomości tekstowej o nieprawidłowej treści lub na nieprawidłowy numer.
15. Właściciel zastrzega sobie prawo do korekty (z przyczyn technicznych) przesłanych wcześniej informacji. W takim przypadku do Użytkownika zostanie wysłana wiadomość tekstowa z informacją, które dane zostały skorygowane.
16. Właściciel nie odpowiada za problemy w dostarczeniu SMS-ów z powodu zapełnienia skrzynki odbiorczej telefonu lub przebywania poza zasięgiem sieci komórkowej.
17. Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie internetowej Właściciela.
18. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w dowolnym czasie, bez uprzedniego poinformowania użytkowników serwisu.
 
Regulamin Usług i Serwisów SMS (dotpay)
Link do formularza służącego do składania reklamacji (dotpay)

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem