http://www.smsrzeszow.pl/podstawowka/pl/aktualnosc/572/spotkanie-naborowe

2010-04-14 22:04:39

Stal Rzeszów chce zwrotu stadionu

Na łamach oficjalnego serwisu Sekcji Piłki Nożnej Stali Rzeszów zaprezentowano list Prezesa ZKS Stal Rzeszów, Pana Stanisława Kluza, do Prezydenta Miasta Rzeszowa, Pana Tadeusza Ferenca. W piśmie do władz miasta zawarty jest wniosek o zwrot mienia Klubu Stal Rzeszów, który został przekazany w postaci darowizny Gminie Rzeszów.
 

"Zarząd Klubu ZKS „Stal” Rzeszów, wnosi o zwrot mienia Klubu na podstawie art. 898 § 1 kc, przekazanego w drodze darowizny aktem sporządzonym w 2006 roku, zakreślając termin odpowiedzi do dnia 16 kwietnia 2010r.

Uzasadnienie.

W dniu 2 października 2006 roku ZKS „Stal” Rzeszów darował miastu Rzeszów mienie Klubu opisane w akcie notarialnym nr rep. A 6977/2006. Podstawą darowania nieruchomości, była deklaracja władz miasta o realizacji projektu rozbudowy stadionu, który zakładał m.in. przebudowę i zadaszenie trybun w określonym czasie i zakresie. Na podstawie tej deklaracji sporządzono umowę o użyczenie darowanego obiektu dla Klubu na czas nieokreślony z okresem wypowiedzenia na 10 lat. Umowa ta miała być gwarantem dla dotychczasowego właściciela obiektów czyli ZKS „Stal” Rzeszów, że po przekazaniu własnego majątku na rzecz Miasta będzie nadal jego użytkownikiem dla potrzeb statutowych Klubu.

W 2010 roku na podstawie aneksu sporządzonego przez kuratora ustanowionego dla Klubu zostały dokonane zmiany w w/w umowie użyczenia, dotyczące czasu jej trwania, które spowodowały niekorzystne skutki dla Klubu. Umowa została ograniczona w czasie do 31 sierpnia 2010r, z zastrzeżeniem jednomiesięcznego wypowiedzenia. Uzasadnieniem tego działania ze strony miasta Rzeszów były przepisy unijne w zakresie pozyskania środków na budowę jednego z elementów trybuny. Podpisany przez kuratora aneks powoduje, iż dotychczasowy majątek Klubu(obecnie w rękach miasta) przekazany w dobrej wierze, stanie się majątkiem powszechnie dostępnym dla wszystkich klubów, którym Miasto zechce go wynająć.

Dla zrozumienia i rozwiązania problemu, Zarząd Klubu spotkał się kilkakrotnie
z Panem Prezydentem i pracownikami Ratusza. Jednak mimo zapewnień i oceny możliwości istnienia Klubu oraz jego sekcji ze strony Pana Prezydenta, dziś można stwierdzić że przepisy unijne nie pozwalają na inne działania niż te, które doprowadzą do zaprzestania działalności Klubu w zakresie sportowym.

Zakres rzeczowy projektu budowy trybuny finansowany w 85 % ze środków unijnych, ograniczy w znacznym stopniu lub nie pozwoli m.in. na:

- finansowanie działalności sekcji i klubu z wpłat sponsorskich (ograniczone możliwości reklamowe),
- korzystanie z zaplecza szatniowo – sanitarnego, magazynowego dla sekcji (budowana trybuna w założeniach miała posiadać takie zaplecze),
- szkolenie dzieci i młodzieży, drużyny seniorskiej w sekcji piłki nożnej poprzez likwidację dwóch płyt treningowych na miejscu których ma powstać trybuna, bez alternatywnego rozwiązania (Pan Prezydent stwierdził, że nie jest możliwe zapewnienie ze strony miasta dodatkowych środków na rozwiązania alternatywne, co spowoduje podniesienie kosztów szkolenia).

Należy podkreślić, że przekazane w akcie darowizny przez Klub nieruchomości nie były obciążone finansowo. Do dnia dzisiejszego Klub utrzymuje je z własnych środków, a w najbliższej przyszłości, przez okres 5 lat prawo do korzystania z obiektu będą mogli mieć wszyscy (to wynika z zakresu rzeczowego projektu), gdyż obiekt ten po wybudowaniu trybuny powinien być ogólnodostępny. W związku z powyższym, ponoszone dotychczas koszty utrzymania obiektów okazują się inwestycją dla innych klubów, które możliwość korzystania z „naszych” nieruchomości otrzymają po realizacji projektu.

Powyższe fakty, spotkania z Panem Prezydentem, informacje prasowe na ten temat spowodowały reakcje naszych kibiców, sympatyków, rodziców dzieci szkolących się u nas jak i mieszkańców Rzeszowa. W wyniku tego sporządzono wniosek do Zarządu Klubu, gdzie przedstawione zostało stanowisko wymienionych grup społecznych poparte podpisami (na dzień dzisiejszy w liczbie 500, ale zbierane są nadal), zobowiązujące Zarząd do przedstawienia wniosku o zwrot mienia, opisane wyżej grupy osób uważają, że istnieje poważne zagrożenie dla istnienia Klubu.

Dlatego postanowiono o złożeniu tego pisma w trybie natychmiastowym zdając sobie również sprawę z tego iż Miasto w najbliższym czasie podpisze umowę z wykonawcą trybuny. W trosce o to by środki publiczne nie zostały poniesione niepotrzebnie w wyniku kar umownych wnosimy o zwrot darowanego przez nas mienia, przed podpisaniem umowy z wykonawcą trybuny. Liczymy na wypełnienie słownej deklaracji Pana Prezydenta, która podczas spotkań z Zarządem, o zwrocie darowizny w momencie kiedy z takim wnioskiem wystąpi Klub.

Pomimo zaistniałej sytuacji, liczymy że w przyszłości dobro dzieci, młodzieży wszystkich sympatyków sportu i mieszkańców Rzeszowa będzie wartością nadrzędną we wzajemnych relacjach.


W imieniu kibiców sympatyków,
rodziców dzieci i młodzieży,
mieszkańców Rzeszowa
oraz Zarządu Klubu ZKS „Stal” Rzeszów


Stanisław Kluz 
Prezes Zarządu ZKS „Stal” Rzeszów."

źródło: Stal Rzeszów


Czytaj także

Komentarze

Skomentuj przez Facebook

Skomentuj bez logowania

Komentarze: 2

Rozwiąż działanie =

MM 2010-04-20 17:25:33 0 0

Dodać należy, że stadion nie został przekazany za darmo tylko miasto spłaciło długi Stali. Kibice Stali weźcie uczcie się od kibiców Resovii. Najpierw zróbcie porządek z działaczami, którzy nawet zarządu nie potrafili wybrać (stąd kurator), a potem piszcie petycje. Teraz to i sam Ferenc Wam nie pomoże, bo chłopina za złodziei (czyt. działacze Stali) nie będzie się podstawiał

NM 2011-05-09 20:11:21 0 0

miasto nigdy nie spłacało żadnych długów Stali, wręcz przeciwnie - jednym z warunków przekazania obiektu miastu które miało go zmodernizowac było spłacenie wszystkich długów ciążących na stadionie Stali Rzeszów z czym uporano się sprzedając działkę na której obecnie znajduje się LIDL. Działacze jacy byli każdy widział i do czego doprowadzili też wiadomo ale to jest Polska a dokładnie polska piłka nożna.

Redakcja portalu podkarpacieLIVE nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść komentarzy. Każdy użytkownik reprezentuje własne poglądy i opinie biorąc pełną odpowiedzialność za ich publikację.

Czytaj następny news zamknij

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem